cod-uefi-rea-jet

UFI Code

Brosura 1 

Brosura 2 

“Sunteți producător sau distribuitor de produse care pot suporta riscuri pentru sănătate? Daca DA, trebuie să acționați acum și să vă marcați produsele cu un „Identificator unic de formulă” – Cod UFI!

Pentru produsele care sunt determinate pentru utilizare de către consumatori, o marcare a Codului UFI este obligatorie de la 1 ianuarie 2020!

Codul UFI alfanumeric din 16 cifre trebuie să fie clar vizibil, de ex. lângă simbolurile mărfurilor periculoase. Acest lucru poate merge în conformitate cu tipărirea informațiilor suplimentare, cum ar fi de ex. numărul producției și data producției

(vezi exemplul din brosura).

UFI: 1234-abcd-5678-efgh

Prod.: 4711 06.08.2019

În exemplul nostru, am plasat suplimentar un cod 2D Data Matrix, în care se face referire la codul UFI și informațiile despre produs. Deci, de ex. un sistem de cameră instalat ulterior ar putea verifica dacă codul UFI tipărit este corect.

Soluțiile inovatoare de codare și marcare ale REA vă pregătesc în mod optim pentru o implementare conforma si legala a regulamentului CLP.

Am aprecia foarte mult să vă consultăm și să vă adaptăm produsele la codul UFI.

Faceti o solicitare de întâlnire cu noi – suntem bucuroși să vă întâlnim!

CLP Regulation (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006)

În contextul regulamentului CLP (apendicele VIII și articolul 45) există noi cerințe pe termen scurt aplicabile pentru codificarea și marcarea mărfurilor periculoase.”

WhatsApp